1999ko martxoak 25, Osteguna | Irristatzen |

Kontrainformazioa sarean

Berripaper alternatibo asko Interneten ere agertzen dira

Sarean dauden komunikabide handien ondoan bada komunikabide alternatiborik. Bertatik kanpo gertatzen den moduan, baliabide urriagoak eta hedapen murritzagoa dute buletin edo berripaper hauek, baina sarean argitaratzeak bere abantailak baditu: printzipioz antzeko hedapena izan dezakete, mundu mailakoa, eta ale kopuru mugagabea. Distribuzioan ere ez da lan handia egin behar, paperezko buletinak direnean ez bezala, eta informazioa jasotzeko e-posta bide erraza da.

Berripaper hauek ideia libertarioekin bat datoz gehienetan eta horregatik informazioan ere eredu horizontala ezartzearen aldekoak dira. UPA agentziak Madrilen editatzen duen Molotov buletinaren azalpenak dioenez, informazioa norabide bitan mugitzean datza masa komunikabide handiekiko ezberdintasuna.

Molotov-en, besteak beste, lan eta gizarte gaiak, antifaszismoa, kartzelak, mobilizazioak eta deialdiak agertzen dira. Aragoi aldetik oso aktiboa den Aragon Info argitaratzen dute. Asturiasen Llar eta Katalunian Per Tots Els Mitjans daude, baina ez daude azken aldion oso eguneratuta. Bartzelonako Usurpak okupen gaineko berriak biltzen ditu. Gurean Eztandaren gunea eta Ekintza Zuzena aldizkariarena aipa daitezke.

Helbide interesgarriak:

Boletin Molotov
http://www.nodo50.org/lucha-autonoma/molohome.htm

Aragon info
http://www.tao.ca/~csl/index.html

Usurpa-Cont@Infos (Barna)
http://personal.redestb.es/gurmanyach/usurpa.htm

Eztanda
http://www.geocities.com/CapitolHill/3793/

Ekintza zuzena
http://personal.redestb.es/cbarona/inicio.html

Llar Asturies
http://www.uv.es/~jordi/llar
Per tots els mitjans
http://www.fightgrafics.com/ptem/

Jabi Zabala.

Euskalbanner
Euskalbanner